Enschedese vuurwerkrampzaak en de Nederlandse Trias Politica. Artikel 120 Nederlandse grondwet groot struikelblok

02-11-2018 17:16

Nu het functioneren van de Nederlandse rechters anno 2018 bloot staat aan politieke druk doen de Nederlandse rechters er verstandig aan hun plaats binnen de trias politica krachtig op te eisen leert o.a. enkele langslepende Nederlandse rechtszaken zoals o.a. de Enschedese vuurwerkrampzaak. Deze conclusie kan worden getrokken na lezing  van het recent na jarenlang procederen openbaar gemaakte kritische politierapport onderzoek vuurwerkramp van Bureau Interne Zaken (BIZ) van 25 augustus 2004 (https://rudibakker.nl/media) alsmede van de tot op dit moment via de Wet Openbaarheid van Bestuur boven water gehaalde stukken m.b.t. de gemeentelijke uitkoopplannen t.b.v. de realisatie van het Enschedese stadsprojectontwikkelingsplan VINEX-Locatie Groot Roombeek van voor 13 mei 2000. 

Mede gelet ook op het onlangs door de bekende klokkenluider Paul van buitenen gepresenteerde review onderzoeksrapport over de Vuurwerkramp in Enschede van 13 mei 2000 ligt het houden van een parlementaire enquête meer dan in de rede !

Zie https://emls.webnode.nl/nieuws/

================================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 2 november 2018