Enschedese vuurwerkrampzaak : Verzoek aan de gemeenteraad van Enschede om de traagmalendheid een halt toe te roepen.

22-02-2018 13:07

De raadsman van de heer R.J. Bakker uit Enschede diende bij de Enschedese gemeenteraad op 9 februari 2018 zowel elektronisch (fax) als wel per post een Awb- bezwaarschrift in tegen de onvolledige beschikking van 30 jan. 2018, verzonden op 1 februari 2018 onder kenmerk-nummer 1800007760 waarbij de Raad slechts gedeeltelijk heeft beslist op het wob- en archiefwetverzoek van de heer Bakker die vroeg om afschriften te verkrijgen van het volledige  raadsbesluit d.d. 2 juni 1997 nr. VII  D  1 en alle daarbij behorende stukken alsmede afschrift van de openbare publicaties.

 

In voormeld bezwaarschrift van 9 feb. 2018 is o.a. aangegeven dat o.a. de navolgende stukken ontbraken

 

1  publicatie TC-Tubantia

2  notulen van de raadsvergadering besloten gedeelte

3  notulen van de raadscommissievergaderingen

4  Besluit o.g.v. om raadsleden geheimhouding op te leggen en besluit om achter gesloten

    deuren te vergaderen in raadscommissie en in de gemeenteraadsvergadering.

 

De raadsman stelt bij de Raad dat hij en zijn client wederom (helaas) tot op heden niets van de Raad te hebben vernomen, zelfs geen ontvangstbevestiging. Weshalve u wederom met klem wordt verzocht deze zaak niet middels traagmalendheid te doen laten verzanden doch per direct een ontvangstbevestiging te zenden aldus het formele rappel. 

 

zie ook : .https://emls.webnode.nl/news/nieuwe-fase-in-de-enschedese-vuurwerkrampzaak/  

 

=============================== 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 22 februari 2018