EU-lIdstaat Nederland stelt meer prejudiciële vragen aan het Europees Hof van Justitie. Zie het jaarverslag 2017

20-06-2018 18:59

Het Hof van Justitie van de Europese Unie is één van de zeven Europese instellingen. Als rechterlijke macht van de Unie heeft het tot taak om voor de naleving van het Europese recht te zorgen door toe te zien op de uniforme uitlegging en toepassing van de Verdragen. De instelling draagt bij tot het behoud van de waarden van de Unie en zet zich door middel van zijn rechtspraak in voor het Europese integratieproces. Het Hof van Justitie van de Europese Unie bestaat uit twee rechterlijke instanties: het „Hof van Justitie” en het „Gerecht van de Europese Unie”

 

Het Hof van Justitie van de Europese Unie waarborgt de bescherming van het recht van de Unie voor 500 miljoen burgers  zie jaarverslag 

Het Jaarverslag van het Hof van Justitie van de Europese Unie bestaat uit twee delen die Gerechtelijke werkzaamheden en Verslag over het beheer als titel hebben. Het Hof van Justitie van de Europese Unie publiceert ook een Jaaroverzicht, met daarin de kernpunten van het Jaarverslag.

 

 
Het jaarverslag 2017 is te lezen op :

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-04/ra_pan_2018.0421_nl.pdf

 

===========================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 20 juni 2018