Europa de klos met miljardenfraude dividendbelasting. Omvang 55 miljard euro . Het dossier divdendbelasting-fraude Cumex Files beslaat 180 duizend bladzijden.

18-10-2018 09:12

De miljarden-fraude zou blijken uit onderzoek van het internationale journalistieke samenwerkingsproject The CumEX-Files. Een negentiental journalistieke organisaties, waaronder het  Nederlandse onderzoeksplatform Follow the Money (FTM) deden nader onderzoek naar terugvragen van niet betaalde dividendbelastingen.