Europees Hof van Justitie te Luxemburg verklaart Safe Harbor-verdrag met Amerika na 15 jaar ongeldig !

06-10-2015 11:27

Europese Hof van Justitie te Luxemburg heeft heden het zogeheten Safe Harbor-verdrag met Amerika (Vigerende regeling Safe-Harbor verdrag van de Europese Commissie van 26 juli 2000 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:215:0007:0047:NL:PDF  na 15 jaar ongeldig verklaard. Het ongeldige verdrag gaf aan hoe Amerikaanse bedrijven zoals o.a. Facebook gegevens moeten opslaan zodat ze aan de Europese privacywetgeving zouden voldoen.  De beschikking van de Europese Commissie (Dagelijks Bestuur van de EU)  bleef niet in stand omdat de vraag of Amerika de privacy kon waarborgen die gelijkwaardig moest zijn aan de Europese normen niet kon garanderen, aldus het EU-Hof. Tevens oorrdeelde voornoemd Hof dat privacy-toezichthouders zelfstandig moeten onderzoeken of de doorgifte van persoonsgegevens voldoen aan de strenge eisen van de Europese privacywetgeving.

De zaak werd aangespannen medio 2011 door de Oostenrijkse jurist Max Schrem in zijn hoedanigheid van  gebruiker en hij klaagde Facebook aan vanwege zijn inziens misleidende gebruikersvoorwaarden bij het Ierse gerechtshof te Dublin. Amerikaanse bedrijven zoals Facebook hebben aldaardaar hun domicilie gekozen. Op 18 juni 2014 verwees het Ierse Hof de zaak door naar het EU-Hof van Justitie te Luxemburg.doch het verdrag bleef niet in stand omdat de vraag of de VS daadwerkelijk privacy waarborgen bieden die gelijkwaardig zijn met de Europese normen niet kon worden gegarandeeerd. Het Europese Hof oordeelde daarnaast dat privacy toezichthouders zelfstandig moeten onderzoeken of de doorgifte van persoonsgegevens voldoen aan de strenge eisen van de Europese privacywetgeving. 

Zie ook : https://www.europe-v-facebook.org/hcj.pdf

 

Opm. van  EMLS : De vraag is wat het Nederlandse ministerie van Veiligheid en Justitie  doet t.a.v. de gevolgen van het in werking zijn van een buitenwettelijke beschikking van de Europese Unie. Zie ook de rubriek digitaal procederen. Stop er mee nu het nog kan!  We draait er aan de computerknoppen bij de rechtbanken ?  Rechters en griffiers of .....................................    

 

Vandaag, 6 oktober 2015 deed het Luxemburgse EU-Hof van Justitie voornoemde uitspraak en bracht een persbericht uit. ZIE HET PERSCOMMUNIQUÉ nummer 117/15 op https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-10/cp150117nl.pdf

 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 6 oktober 2015