EUROPESE COMMISSIE PUBLICEERT EVALUATIE AVG

30-06-2020 09:14

Op de tweede verjaardag van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), 25 mei 2020, heeft de Europese Commissie een evaluatierapport gepubliceerd. Hierin concludeert de Commissie dat de AVG de meeste doelen heeft behaald en dat deze verordening flexibel genoeg is voor gebruik in onvoorziene omstandigheden, zoals de coronacrisis.

 

EERSTE EVALUATIE

De Europese Commissie heeft haar eerste evaluatierapport over de AVG gepubliceerd en voldoet hiermee aan de eisen die zijn neergelegd in artikel 97 van de AVG. In het rapport komt de Commissie tot de conclusie dat de AVG de meeste doelen heeft behaald. De AVG biedt naast bescherming aan burgers, ook de benodigde flexibiliteit. Zo is het, volgens de Commissie, mogelijk om goede bescherming van privacy te hebben en daarnaast corona traceer-apps te ontwikkelen.

 

Volgens de Commissie dragen de handleidingen en tools die Het Europees Comité voor gegevensbescherming publiceert bij aan de juiste invulling en toepassing van de AVG. Hiermee kunnen zowel burgers als bedrijven beter omgaan met de privacyverordening. Sinds de inwerkingtreding zijn er 785 boetes uitgedeeld door de toezichthouders.

 

TOEKOMSTIGE INZET

De Commissie ziet nog wel mogelijkheid tot verbetering in de harmonisatie van de toepassing van de AVG. Niet alle lidstaten passen de AVG namelijk op dezelfde manier toe. Hier zal de Commissie zich op gaan richten. Daarnaast zal de Commissie goed oog houden op de implementatie van de AVG in de verschillende lidstaten, om ervoor te zorgen dat alle EU-burgers hun rechten kunnen uitoefenen. De volgende evaluatie zal plaatsvinden over vier jaar, zo staat er in de verordening.

 

DOOR:

Fabian Wondergem, Kenniscentrum Europa decentraal

 

BRON: EC.Europa.EU

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/1_en_act_part1_v6_1.pdf

 

 

============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 30 juni 2020