Europese Hof van Justitie te Luxemburg (Derde Kamer) kraakt Nederlands flits-faillissement.

22-06-2017 14:07

Op verzoek van de Nederlandse Federatie Nederlandse Vakvereniging (FNV) en een viertal Nederlandse verzoeksters stelde een Nederlandse rechter van de Rechtbank Midden-Nederland op 26 februari 2016 vier prejudicie vragen aan het Europees Hof.

 

De conclusie door de A-G werd genomen op 29 maart 2017

 

Vandaag werd arrest gelezen en die leest u onderstaand.

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d6cefe7253a60743e2bb08e415ff846ab7.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyMa3r0?text=&docid=192065&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=262832

==============================================================================

Opm EMLS: Op de website van het samenwerkingsverband STOPUMTS.NL  ( www.stopumts.nl ) wordt ook naar dit arres verwezen.

==============================================================================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 22 juni 2017