Europese koepel van Raden voor de rechtspraak, is ontsteld over het feit dat beide Kamers van het Poolse parlement hebben ingestemd met wetsvoorstellen die de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht inperken.

20-07-2017 17:37

Het eerste wetsvoorstel dat door het Poolse parlement is aangenomen, geeft de politiek een grote rol in de selectie en benoeming van de leden van de Poolse Raad voor de rechtspraak. Door het tweede wetsvoorstel krijgt de minister van Justitie van Polen de volmacht presidenten van rechtbanken te vervangen.

De ENCJ wijst in de verklaring op haar website verder op het feit dat afgelopen woensdag (12 juli 2017) nog een derde wetsvoorstel is ingediend: deze wet ontheft de leden van het Hooggerechtshof (vergelijkbaar met onze Hoge Raad) van hun functie, de nieuwe Raad kan leden opnieuw benoemen.

Bron: Rechtspraak.NL

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/ENCJ-ontsteld-over-inperken-onafhankelijkheid-Poolse-rechters.aspx?pk_campaign=rssfeed&pk_medium=rssfeed&pk_source=Alle-landelijke-actualiteiten

 

================================ 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 20 juli 2017