Fabrikanten slimme apparaten moeten straks verplicht updaten

24-12-2019 08:32

Veel mensen lopen risico’s omdat zij een smartphone met verouderd besturingssysteem gebruiken. Dat komt omdat hun leverancier geen updates meer verstrekt. Het kabinet wil dit veranderen door het leveren van updates vanaf 2021 wettelijk verplicht te maken.

 

Veel smartphones, maar ook andere slimme apparaten, raken al snel verouderd omdat de fabrikant maar korte tijd updates levert. Terwijl de hardware van het apparaat nog probleemloos functioneert, is de gebruiker min of meer verplicht een nieuw toestel aan te schaffen als hij het veilig wil blijven gebruiken. Want ook geconstateerde en onder hackers bekende veiligheidslekken worden niet meer gerepareerd. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor slimme televisies, beveiligingscamera’s en veel andere op internet aangesloten apparaten.

 

Europese regelgeving

Om consumenten beter te beschermen nam Nederland het initiatief voor Europese regelgeving die leveranciers gaat verplichten om gedurende een redelijke termijn ervoor te zorgen dat elk apparaat up-to-date en veilig te gebruiken blijft. Feitelijk ligt de verantwoordelijkheid bij de verkopers van de apparatuur, waarbij het kabinet ervan uitgaat dat deze dan geen merken en producten meer zullen verkopen van fabrikanten die niet aan de wettelijke verplichting voldoen.

Leveranciers worden niet verplicht om updates met nieuwe functionaliteit te leveren. Dat zou technisch ook niet altijd kunnen, omdat nieuwe software hogere eisen aan de hardware kan stellen. Wel moet een apparaat minimaal blijven functioneren op hetzelfde niveau als ten tijde van de aankoop. Dat houdt onder andere in dat veiligheidslekken gerepareerd moeten worden.

 

Periode niet bekend

Het is nog niet bekend hoe lang leveranciers verplicht worden om geleverde apparaten up-to-date te houden. In het wetsvoorstel wordt gesproken over een periode ‘die de consument redelijkerwijs kan verwachten’. Ook zal nog nagedacht moeten worden over het feit dat veel slimme producten door meerdere fabrikanten worden vervaardigd. Bij Apple komen hard- en software uit hetzelfde huis, maar bij Android- en Windows-telefoons ligt dat anders. Daar speelt het probleem dan ook het meest. Sommige goedkope Android-smartphones worden al met een verouderd besturingssysteem geleverd, dat de consument niet zelf kan updaten. Veel mensen storen zich daar niet aan, totdat zij meldingen krijgen dat populaire apps het gebruikte, oude besturingssysteem niet langer ondersteunen. Tot die tijd maken zij gebruik van een toestel, waarvan de kwetsbaarheden binnen hackerskringen vaak algemeen bekend zijn. Een bijkomend voordeel van de nieuwe wet is dat nog prima functionerende apparaten niet langer vroegtijdig in het afval terecht komen.

 

Bron : BeveiligingNieuws.NL

https://beveiligingnieuws.nl/nieuws/fabrikanten-slimme-apparaten-moeten-straks-verplicht-updaten

 

 

================================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 24 december 2019