Faillissementsfraude in Nederland bedraagt ruim 1.5 miljard euro per jaar. Wat is de rol van de curator en hoe transparant is de curator voordat hij/zij wordt benoemd door de rechtbank ?

05-12-2016 09:05

De schade voor banken, belastingdienst de overheden en bedrijfsleven, werknemers en UWV  bedraagt ongeveer 1.5 miljard euro per jaar.  

Via fiscale aansprakelijkstellingen door de belastingdienst en door strafrechtelijke vervolging van vermeende fraudeurs door justitie tracht men de fraude te bestrijden. De rechtbank benoemt een curator en die gaat aan de slag. Maar hoe transparant is de curator en hoe wordt dit voor de benoeming gecontroleerd ? 

 

Vindt controle op de curator (meestal een advocaat)  via de advocatenwet plaats en zo ja hoe transparant is deze dan ?  Is het niet principieel verkeerd dat een advocaat optreedt als curator alleen al vanwege mogelijke belangenverstrengeling waardoor belangenconflicten kunnen ontstaan ?  Wordt het niet hoog tijd dat het curatorschap wordt gescheiden van de overige werkzaamheden van de advocaat.  Wordt het niet tijd dat de wetgever ingrijpt ? 

 

Zie ook:  https://emls.webnode.nl/search/?text=recofa    

 

=======================================