Faillissementsfraude wegens capaciteitsproblemen bij het O.M. niet vervolgd. Heeft Nederland wel een effectief rechtsbeschermingssysteem ? Beklag ex art. 12 SV een fopspeen.

28-08-2018 08:29

Klager wenst een overweging van het hof ten aanzien van de afweging die door de officier van justitie is gemaakt.

Het hof betreurt het dat bij de opportuniteitsafweging van het Openbaar Ministerie de beschikbare capaciteit kennelijk een belangrijk element is en overweegt dat bij de beleidskeuzes ten aanzien van aangegeven ernstige misdrijven capaciteitsgebrek een weinig overtuigend argument voor niet-vervolgen biedt.

 

Met klager concludeert het hof dat het besluit, om beklaagde [ ] van deze aangegeven faillissementsfraude wegens capaciteitsproblemen niet te vervolgen, maatschappelijk onbevredigend is en dat de frustratie van de curator, de rechter-commissaris en de FIOD goed te begrijpen is, mede gelet op de evidente weigering van beklaagde [ ] om in deze zaak mee te werken aan het onderzoek van de curator.

 

De reactie van klager, zoals verwoord tijdens het onderzoek in raadkamer, is hoewel begrijpelijk, echter niet voldoende zwaarwegend om voorbij te gaan aan de afwegingen van de officier van justitie, die kennelijk gedwongen is te selecteren omdat er niet voldoende opsporingscapaciteit beschikbaar is. Deze concrete zaak maakt dat niet anders.

 

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat het beklag dient te worden afgewezen.

 

Lees de art 12 SV-uitspraak van het Gerechtshof op Rechtspraak.nl

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2018:1709&showbutton=true

 

------------------

Opm.: EMLS

Zolang het Hof niet concludeert dat faillissementsfraude ontoelaatbaar is loont katvangerswerkzaamheden.

Als er toch geen capaciteit bij het O.M. is dan rijst de vraag wanneer de mededingingsswet wordt afgeschaft .