Geen Europese en nationale wetgeving tegen microplastics in water en lucht.

30-09-2019 08:17

Wetgevende machten hebben gefaald. Binnenkort meer hierover op deze site.