FIFPRO, de internationale vakbond voor profvoetballers maakt klachtprocedure aanhangig over de transferregels bij DG-Europese Commissie.

17-09-2015 23:38

Veel spelers krijgen hun salaris niet of niet op tijd betaalt. De huidige FIFA-regels zijn strijdig met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en medingingwetgeving alsmede strijdig met het vrije verkeer van werknemers. Zie ook op deze website https://emls.webnode.nl/news/u-s-authorities-probe-banks-handling-of-fifa-funds/

 

Twintig jaar geleden deed het Europese Hof van Justitie te Luxemburg  op 15 december 1995 een uitspraak over het begrip ingangsdatum ingangsdatum Het Europese Hof stelde de Belgische voetballer Bosman in het gelijk. Voor spelers van wie het contract afgelopen was, kon niet langer een transfersom gevraagd worden en beperkingen van het aantal buitenlandse spelers werden opgeheven voor zover het spelers uit EU-lidstaatlanden betrof. Ge dagelijks bestuur van de Europese Unie ( Europese Commissie )maakte duidelijk dat zij de uitspraak niet zou beperken. Ook deed het EuropeseHof de uitspraak dat buitenlandse spelers die niet in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning, in strijd zijn met het zogeheten Verdrag van Rome.

Zie de uitspraak op : https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61993CJ0415:NL:HTML   

 

De EU, UEFA en de FIFA lieten na lang onderhandelen in 2001 een nieuw transfer- en contractsysteem het levenslicht zien. De huidige toepassingen afgezet tegen het vigerend Europees recht nopen tot aanpassing.

 

UPDATE: vrijdag 18 september heeft de FIRPRO juridische stappen ondernomen tegen de FIFA, in de vorm van aanhangig maken van een klacht-procedure  bij het Directoraat-Generaal Concurrentie van de Europese Commissie in Brussel wegens  strijdigheid van het mededingingsrecht. De klachten zijn gericht tegen het wereldwijde transfermarkt systeem welke wordt beheerst door regels van de FIFA welke als concurrentiebeperkende en illegaal worden geduid. 

Zie bron :  https://www.fifpro.org/en/news/aavideo-fifpro-s-legal-action-against-transfer-system

 

Wordt vervolgd !

 

EMLS

 

Utrecht / Haaksbergen, 17 september 2015 

Update 18 september 2015