Dossier Vuurwerkramp // 01 Voortgang Vuurwerkramp (update-3)

24-11-2018 13:11

Minister Grapperhaus. Op 6 juni 2018 beantwoordt de minister de in april ingediende Kamervragen van Van Raak (SP): Eenmaal brandend vuurwerk kan inderdaad niet meer worden geblust met water, zelfs niet bij onderdompeling. Hè, hè, moest dat nu 18 jaar duren om dat toe te geven?

 

Persconferentie. Op 20 juni jl. voor het eerst naar buiten getreden in Nieuwspoort. De boodschap is: 'Bewuste misleiding van de rechterlijke macht door het Openbaar Ministerie.' SP, SGP en 50-plus zeggen toe actie te ondernemen zodra het rapport klaar is.

 

Gemeenteraad Enschede. Op 24 september jl. is het voorlopige eindrapport (1.101 blz) gepresenteerd aan de gemeenteraad Enschede. De helft van de raadsleden was in besloten vergadering bijeengekomen om mij aan te horen. Sommige raadsleden waren geschokt en vroegen zich oprecht af wat zij konden bijdragen om de waarheid boven tafel te krijgen. Anderen vroegen wat ik daar kwam doen: "Iedereen weet toch allang dat er van alles is fout gelopen". De gemeenteraad zal mij later laten weten er niets mee te doen en af te wachten of de Tweede Kamer in actie komt.

 

Tweede Kamer. Op 9 oktober 2018 is het reviewrapport eindelijk klaar. De Tweede Kamer kan bekijken of het op de agenda kan. Ronald van Raak (SP) dient, mede namens Van der Staaij (SGP) en Krol (50plus), een voorstel in bij de Kamercommissie Justitie & veiligheid om mij te horen in besloten zitting.

 

Follow the Money-1. Alleen de Twentse media RTV-Oost en de Tubantia publiceren regelmatig over het dossier. Omdat de nationale media het grotendeels af laten weten biedt website Follow the Money aan om, na verificatie en aanvullend onderzoek, een eerste artikel te publiceren n.a.v. mijn rapport. Het wordt een artikel over TNO; hoe zij naar het OM over de oorzaak van de ramp iets heel anders rapporteren dan in hun subsidieaanvraag naar de EU. Het artikel trekt veel aandacht. Dit helpt.

 

Tweede Kamer. Op 7 november neemt de Kamercommissie J&V een unaniem besluit om mij uit te nodigen voor een gesprek/vragenronde. De datum is vastgesteld op donderdag 6 december as. Op mijn verzoek in besloten setting, zodat ik precies kan vertellen wat ik wil. De commissie J&V ontvangt een samenvatting (30 blz.) op 13 november en het uitgebreide rapport (1.111 blz.) op 15 november.

 

LinkedIn nieuwe onthullingen. Ondertussen zet ik de reeks artikelen op LinkedIn voort. Eerst beschrijf ik de destructieve rol van de advocaat-generaal bij het Hof te Arnhem. Dan is de rijksrecherche aan de beurt: in 2004 en in 2012 was de rijksrecherche instrumenteel bij het handhaven van een doofpot. Bovendien is er een belangrijke ontwikkeling over de wijze waarop het OM de stofexplosie buiten het onderzoek heeft gehouden.

 

Follow the Money-2. Deze onderzoekswebsite is bezig met een tweede artikel over de vuurwerkramp. Hopelijk komt dat vóór de hoorzitting van 6 december uit.

 

PvB

https://www.linkedin.com/pulse/voortgang-onderzoek-vuurwerkramp-paul-van-buitenen/?published=t 

 

RB

https://twitter.com/rudibakker

 

================================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 24 november 2018