Hallo Hoge Raad der Nederlanden ! fraude-opsporing-instrument Systeem Risico-Indicatie (SYRI) (?) Digitaal procederen ? Wie controleert de algoritmen, wie beheert de data ?

08-07-2019 14:39

Door wie worden welke systemen gebruikt? Middels het zogeheten Systeem Risico Indicatie ( SyRI ) van Sociale Zaken wordt op basis van gecombineerde bestanden en algoritmen ge- en bekeken wie een potentieel fraudeur is. Hoe zit het met vergaande beperking(en) van de persoonlijke levenssfeer als mensen getarged  worden. Heeft u als Hoge Raad wel of geen signaal afgegeven aan de Wetgever van risico’s indien justitiabelen zich hiertegen in rechte gaan verweren? Er dient toch transparantie te zijn over de data en over de algoritmes die gebruikt worden in de toepasselijke modellen en gebruikte systemen ? Klopt het dat reeds van het Systeem Risico Indicatie door het kabinet gezegd is dat de risicomodellen geheim moeten zijn. Welke beëdigde deskundigen toetsen alsdan of wel og  geen biassen in de gebruikte systemen zitten en of de  gebruikte algoritmes deugen, ook in juridische zin ?  


Zie o.a. :

https://emls.webnode.nl/news/nederlandse-staat-gedagvaard-om-risicoprofilering-burgers/?_ga=2.150893110.1692568317.1561477603-262235868.1437744375

https://emls.webnode.nl/search/?text=syri&type

https://emls.webnode.nl/news/rotterdam-kapt-met-syri/

 

Zie ook o.a.  digitaal procederen, een historische vergissing 

https://emls.webnode.nl/search/?text=digitaal+procederen

 

 

========================== 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 8 juli 2019