Gaat de Nederlandse orde van advocaten een eigen pilot opzetten voor de gefinancierde rechtsbijstand ?

06-06-2019 10:12

UTRECHT - Naar verluid bouwt de NOvA aan een eigen pilot rechtsbijstand. Ligt het niet in de rede dat de Nederlandse wetgever eerst de dubbelfunctie van advocaat die gelijktijdig rechter-plaatsvervanger is afschaft ?