Gedragscode voor Kamerleden. Ook voor de Senaat.

27-08-2018 12:37

Er moet een gedragscode komen voor Kamerleden - als ‘waarborg tegen belangenverstrengeling’. Naar aanleiding van discussies over de vraag of het VVD-Tweede Kamerlid Wybren Haga zijn zakelijke activiteiten als pandjesbaas op voldoende afstand heeft geplaatst, pleit Paul Bovend’ Eert, hoogleraar staatsrecht aan de Radboud Universiteit van Nijmegen, voor zo’n constitutionele ‘basisvoorziening’.

‘Zo’n gedragscode zou niet alleen meer stringente regels voor het aanvaarden van giften en reizen op kosten van derden kunnen omvatten’, schrijft hij, ‘maar ook een strikte regeling betreffende volledige registratie van financiële belangen van kamerleden [en hun familieleden] met een adequate controle er op.’

Het is minstens zo ‘dringend’, aldus Bovend’ Eert, dat er ook voor de Eerste Kamer, de kamer van politici met veel nevenactiviteiten, een ‘adequate’ gedragscode komt.

 

Bron: De Hofvijver