Geef Rechtspraak begroting die écht onafhankelijk is. Tweede Kamer behandelt wetsvoorstel voor een onafhankelijke Rechtspraakbegroting

22-01-2018 17:04

De Tweede Kamer behandelt woensdag 22 januari 2018 een wetsvoorstel waarmee de Rechtspraakbegroting losgekoppeld wordt van de gewone begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Volgens Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, is het een goed moment om de rechtstatelijke waarborgen in ons land verder te verbeteren. De Rechtspraak pleit al langer voor een begroting die politiek neutraal is.

 

Illustratieve afbeelding van geld

 

Bakker: ‘Het is tijd om de Rechtspraak net als de andere onafhankelijke staatsinstellingen een zogenoemde “buiten departementale” begroting te gunnen, waardoor deze veel losser komt te staan van de gewone begroting van het ministerie. Ontwikkelingen in het buitenland – zoals bijvoorbeeld in Polen – laten zien dat we niet lichtzinnig over dit soort principiële waarborgen moeten doen.’

 

Onafhankelijke staatsmacht

 

Op dit moment is de begroting van de Rechtspraak ondergebracht bij de gewone begroting het ministerie van Justitie en Veiligheid, en moet daardoor concurreren met andere doelen van de overheid. Wel is in de begroting van het ministerie de door de Rechtspraak ingediende begroting zichtbaar, zodat – bij verschil van opvatting – het parlement kan bepalen welke begroting wordt gevolgd. Bakker: ‘Een aparte, niet-departementale begroting past veel beter bij de positie die de Rechtspraak heeft als onafhankelijke staatsmacht in onze rechtsstaat. Het kan niet zo zijn dat als de minister krap bij kas zit, de financiering van rechtspraak in de knel komt.’

 

Geen willekeurige kostenpost

 

Het wetsvoorstel werd eind 2016 ingediend door SP-Kamerlid Michiel van Nispen. De Raad voor de rechtspraak sprak in een wetgevingsadvies zijn waardering uit voor het initiatiefwetsvoorstel. De Rechtspraak heeft in deze discussie diverse malen aangegeven dat de Rechtspraak ‘niet een willekeurige kostenpost is’ en noemt de positie van de begroting van de Rechtspraak ‘een weeffout in de Wet op de rechterlijke organisatie’ die moet worden rechtgezet.

 

Bron: Rechtspraak.NL

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Geef-Rechtspraak-begroting-die-echt-onafhankelijk-is.aspx

 

============================== 

EMLS 

Utrecht / Haaksbergen, 22 januari 2018