Advocaten - Geheimhouderstelefoon // Recente beslissing (5 feb. 2019) van de Amsterdamse Raad van Discipline over derden-gebruik van de geheimhouderstelefoon.

14-02-2019 08:39

Geheimhouderstelefoon aan een derde ter beschikking gesteld. Dat is in strijd met de verplichting van de advocaat uit artikel 7 van de Verordening op de nummerherkenning om ervoor zorg te dragen dat personen zonder verschoningsrecht geen gebruik maken van zijn geheimhoudersnummers.

 

Bron: Tuchtrecht.Overheid.NL

https://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat/uitspraak/2019/ECLI_NL_TADRAMS_2019_28?zoekterm=%20%20%20%20%20%20%20%20geheimhouderstelefoon&Pagina=1&ItemIndex=1

 

=============================== 

EMLS 

Utrecht / Haaksbergen, 14 februari 2019