Geen Nederlandse gemeente is echt voorbereid op een cybercrisis

19-02-2021 09:07

Gemeenten zijn beperkt voorbereid op cybercrises en er wordt niet geoefend. Omdat er nog weinig bekend is over deze vorm van crisisbestrijding bij gemeenten, voeren twee hogescholen een verkennend onderzoek uit. Grote uitdagingen zijn een gebrek aan samenwerking en, daardoor, onbenutte kennis over crisismanagement en cybersecurity. Het Blad Binnenlands Bestuur sprak twee van de onderzoekers.