Geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht van advocaten in Nederland

22-09-2017 16:27
Rechtsgeleerdheid - Promotie

 

Vertrouwelijkheid in de relatie tussen advocaat en cliënt wordt van wezenlijk belang geacht voor het goed kunnen vervullen van de rol van de advocaat in de rechtsbedeling. In Nederland wordt die vertrouwelijkheid gewaarborgd door de geheimhoudingsplicht van de advocaat en, in het verlengde daarvan, het verschoningsrecht. Dat laatste is het recht van de advocaat om tegenover iedereen, ook tegenover de rechter, de geheimhoudingsplicht ten aanzien van zijn cliënt gestand te kunnen doen. Nathalie Fanoy evalueert de huidige Nederlandse regeling van de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van de advocaat. Daarbij kijkt zij of uitzonderingen en beperkingen toelaatbaar zijn en zo ja, onder welke voorwaarden, zonder afbreuk te doen aan het algemeen rechtsbeginsel dat vertrouwelijke communicatie tussen advocaat en cliënt beoogt te waarborgen.

 

Mw. N.A.M.E.C. Fanoy: De geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van de advocaat.

Promotor is prof. mr. F.A.W. Bannier.

Copromotor is dr. A.E. Oderkerk.

 

Bron: UvA Persvoorlichting

https://www.uva.nl/content/evenementen/promoties/2017/09/geheimhoudingsplicht-en-verschoningsrecht-van-advocaten-in-nederland.html