Gemeenten niet proactief met AVG .

03-06-2019 08:05

Gemeenten komen vaak pas in actie ná privacy-incidenten, concludeert een student in zijn afstudeeronderzoek onder 187 gemeenten. Gemeenten hebben zich volgens Van Dijk maar matig voorbereid op de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).