Gemeenteraad van Enschede verdaagde de te nemen beslissing openbaarmaking onderliggende stukken onderzoek vuurwerkramp met vier weken.

22-02-2017 14:53

Als reden werd opgegeven door de loco-secretaris dat door de aard van het rekest (m.b.t. Commissie Onderzoek Vuurwerkramp) het niet mogelijk is om binnen de termijn een beslissing te nemen.

Wordt vervolgd..... !

 

Zie ook : https://emls.webnode.nl/search/&fulltextresultblock=10&text=vuurwerkramp+&type=2   

 

====================================== 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 22 februari 2017