Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen per 2020 in Zorgverzekeringswet ( Zvw )

10-07-2019 08:18

Per 1 januari 2020 komt de zorg door de specialist ouderengeneeskunde en de arts verstandelijk gehandicapten in de Zorgverzekeringswet. Deze artsen zijn, na of naast de huisarts, bij uitstek in staat om de complexiteit van de zorg aan deze patiënten af te wegen en om te zetten in een behandelplan met een geneeskundig doel, gericht op herstel en/of omgaan met beperkingen. Zij leveren deze zorg vaak in samenwerking met ander zorgverleners in een multidisciplinair team (bv. met de gespecialiseerde psycholoog, paramedici en de vaktherapeut.

 

Bron : NederlandseZorgautoriteit

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_276595_22/1/

 

 

=========================== 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 10 juli 2019