Gerechtelijke procedure over openbaarmaking van het brandweerdossier van de Enschedese vuurwerkramp van 13 mei 2000

07-04-2017 15:45

Heden vond op verzoek van een inwoner uit Enschede bij de Rechtbank-Overijssel te Zwolle de rechtszitting plaats over openbaarmaking van het integrale brandweerdossier van de Enschedese vuurwerkramp. De verwerende partij was het bestuur van de Veiligheidsregio Twente. Tijdens de zitting werden twee getuigen gehoord. Uitspraak binnen zes weken.