Is het wetsartikel 9 lid 4 Gerechtsdeurwaarderswet aanleiding voor Gerechtshof Amsterdam tot het doen stellen van prejudiciële vragen?

01-09-2017 16:35

Of het door de Nederlandse Wetgever vastgestelde Gerechtsdeurwaarderswet waaronder artikel 39 lid 4 er debet aan is dat veel zaken niet verder komen dan de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders waardoor het Gerechtshof verstoken blijft van kennis van zaken van wat er zich werkelijk afspeelt in de gerechtsdeurwaarderspraktijken is een rechtsvraag die in hoger beroep is voorgelegd aan het Hof Amsterdam onder verzoek tot prejudiciële vraagstelling aan het EU-Hof te Luxemburg. De zaak werd aanhangig gemaakt door een juridisch adviesbureau o.a. i.v.m. advisering faillissementen en beslagleggingen. 

 

Zie ook : https://emls.webnode.nl/search/?text=deurwaarder&type=2

 

================================ 
EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 1 september 2017