Gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation in 2018 ( Toevoegingen )

28-12-2017 11:37

Vanaf 1 januari 2018 gelden nieuwe inkomens- en vermogensnormen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation. Deze normen zijn van toepassing op toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2018.

 

De Wet op de rechtsbijstand bepaalt dat de Raad in 2018 dient uit te gaan van de fiscale gegevens uit 2016 (het peiljaar). De inkomensnormen waaraan deze fiscale gegevens moeten worden getoetst, worden elk jaar geïndexeerd. De indexering van de eigen bijdragen is tot en met 2019 ‘bevroren’

 

Bron: Raad voor Rechtsbijstand.

https://www.rvr.org/nieuws/2017/december/inkomen-vermogen-en-eigen-bijdrage-2018.html