Gezonde Nederlandse bodem basis voor Nederlandse kringlooplandbouw. In 2030 dienen alle Nederlandse bodems duurzaam beheerd te worden.

26-04-2019 10:07

Een goed bodemgebruik is de basis van kringlooplandbouw. Een juist bodemgebruik draagt bij aan een hogere opbrengst, dient als buffer voor extreme weersomstandigheden, kan veel beter water opnemen en is beter bestand tegen droogte. Bovendien draagt een rijker bodemleven bij aan gezonde gewassen. In een brief die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd kondigt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het Nationaal Programma Landbouwbodems aan. Hierin staat dat alle landbouwbodems in 2030 duurzaam beheerd worden.

 

Nederlandse Minister Schouten: Een gezonde bodem is een schatkamer voor onze landbouw en is goed voor de hele samenleving, omdat het invloed heeft op de kwaliteit van ons eten, ons water en onze lucht. Door goed te zorgen voor de bodem dragen we bovendien bij aan het behoud van biodiversiteit en hoeven we minder gewasbeschermingsmiddelen en mest te gebruiken. Dit bodemprogramma is een voorwaarde voor de transitie naar kringlooplandbouw

 

Bron : Rijksoverheid.NL

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/04/25/gezonde-bodem-basis-voor-kringlooplandbouw?utm_source=e-mailnieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=Regeringsnieuws

 

============================ 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 26 april 2019