Gisteren, 8 januari 2018 is Groningen geconfronteerd met de zwaarste aardbeving sinds 5 jaar. Gelijktijdig werd een advocatenkantoor die gedupeeerden bijstaat getroffen door een negatieve uitspraak van de Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden.

09-01-2018 08:33

In een 22-blz-tellende beslissing van de Raad van Discipline leest men o.a. de volgende rechtsoverweging :   

Een advocaat mag de honorering van zijn werkzaamheden niet afhankelijk stellen van het resultaat van de zaak c.q. afloop van een procedure,' alus de raad. ‘De constructie kan ertoe leiden dat het advocatenkantoor niet uitsluitend het belang van de cliënten voorop zal stellen bij hun belangenbehartiging, maar meer gewicht kan gaan toekennen aan het (financiële) belang van het kantoor indien keuzes moeten worden gemaakt.' Bovendien kan zo de 'onwenselijke situatie ontstaan dat cliënten in een vrijwel onmachtige afhankelijkheidspositie komen te verkeren ten opzichte van het advocatenkantoor, aldus staat te lezen in een passage.

 

Het betrokken advocatenkantoor is het met de beslissing niet een en gaat in hoger beroep bij het Hof van Discipline. De hoger beroepstermijn is 30 dagen

 

https://raadvandiscipline.nl/wp-content/uploads/2018/01/16-1052AL.-beslissing-8-1-2018.-geanonimiseerd.pdf