Grapperhaus: WODC-klokkenluidster verdient respect

11-03-2019 11:53

Minister Grapperhaus vindt dat de klokkenluidster die klaagde over politieke inmenging bij WODC-rapporten, groot respect verdient. De minister benadrukte in de

Tweede Kamer dat ze als individu in een organisatie heeft duidelijk gemaakt dat volgens haar iets niet goed ging. De Kamer drong aan op eerherstel voor de vrouw: ook volgens een onderzoeksrapport heeft het ministerie van Justitie haar klacht niet adequaat behandeld.

 

Bron : Anti-Corruptie.NL 

https://www.anti-corruptie.nl/actualiteit/2019/grapperhaus-wodc-klokkenluidster-verdient-respect

 

 

============================= 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 11 maart 2019