Haaksbergse Rood voor Rood-overeenkomsten 2009. Bestemmingsplanschadevergoedingsprocedure moet opnieuw.

19-08-2016 17:55

De rechtbank Overijssel te Zwolle vond het betoog van de buurman gegrond. De buurman die door de Rood voor Rood transacties uit 2009  werd geconfronteerd met een behoorlijke waardedaling van zijn woning betoogde o.a. bij de rechtbank te Zwolle dat de door gemeente Haaksbergen ingeschakelde planschadespecialist rechtens onjuist was vanwege mogelijke partijdigheid. Gebleken is dat tot mei 2013 deze specialist als adviseur verbonden was was aan een advocatenkantoor terwijl dat zelfde advocatenkantoor op 29 november 2012 juridisch advies heeft uitgebracht aan het  dagelijks bestuur van de provincie Overijssel m.b.t. het antwoord op de vraag of de verplaatsing van een landbouwbedrijf uit Haaksbergen naar de gemeente Tubbergen  binnen de kaders van de verplaatsingsregeling intensieve veehouderijen Overijssel 2005 (VIV) en de daarmee samenhangende subsidieregeling heeft plaatsgevonden.

 

Bovendien is gebleken dat door  twee medewerkers van het zelfde advocatenkantoor op 2 november 2011 in opdracht van de gemeente Haaksbergen een planschade-analyse is uitgebracht m.b.t.  het nieuwe opvolgende bestemmingsplan Buitengebied Haaksbergen.  Tevens is gebleken dat de door de gemeente Haaksbergen ingeschakelde  planschadespecialist in die tijd als adviseur aan het zelfde advocatenkantoor was verbonden en wel vaker door de gemeente Haaksbergen als adviseur was ingeschakeld doch ook soms ook als procesvertegenwoordiger, aldus valt te lezen in de rechtbankuitspraak.

 

Volgens de Overijsselse rechtbank  volgt hieruit dat er grond bestaat om de schijn van partijdigheid  aan te nemen  gelet o.a. op de bijzondere rol die het advocatenkantoor in aan deze zaak aanpalende dossiers heeft gespeeld, bijzonder daarbij gelet op de peildatum.

 

Zowel de buurman als diens raadsman waren niet bereid tot geven van commentaar !

 

De uitspraak is te lezen op : https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOVE:2016:3143

 

=================================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 19 augustus 2016