Handelen in verschillende beroepsmatige hoedanigheden. Advocaat-accountant en/of advocaat-curator, juncto tuchtrechtelijk toezicht.

04-12-2017 10:47

De accountantskamer gevestigd bij de Rechtbank te Zwolle geeft op 24 en 26 juli 2017 een inkijk in de samenloop van verchillende tuchtrechtelijke bevoegdheden. Zie o.a. de uitpraken https://tuchtrecht.overheid.nl/ECLI_NL_TACAKN_2017_47  en  https://tuchtrecht.overheid.nl/ECLI_NL_TACAKN_2017_48

Binnenkort meer op deze website over de verschillende regelingen van tuchtrechtelijk toezicht en het publiekellijke belang van transparantie kenbaarheid van de verschillende beroepsbeoefenaren.

 

=============================== 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 4 december 2017