Heden 26 oktober 2017 is in Nederland de heer Drs. S. Dekker de minister voor Rechtsbescherming in het kabinet-Rutte III.

26-10-2017 12:27

In zijn portefuille zit :

-              Internationale handel

-              OS (incl. sustainable development goals)

-              Internationaal milieu- en klimaatbeleid

-              Raad voor de Rechtspraak/Zittende magistratuur

-              Juridische beroepen

-              Rechtsbestel

-              Rechtsbijstand

-              Slachtofferhulp

-              Sanctiebeleid (DJI, incl. TBS), incl. bijbehorende wijzigingen Wetboek van Strafrecht

-              Justitieel jeugdbeleid

-              Aanpak recidive

-              Uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen

-              Adoptie

-              Preventie (persoonsgericht en generiek)

-              Wet Rechterlijke Organisatie

-              Wet Burgerlijke Rechtsvordering

-              Wijziging Wetboek van Strafvordering

-              Wetgevingskwaliteit

-              Privaatrecht, incl. personen- en familierecht

-              Verbod verenigingen en financiering

-              Faillissementswet

-              Algemene wet bestuursrecht

-              Auteursrecht/intellectuele eigendom

-              Kansspelen

-              Bescherming persoonsgegevens

-              Autoriteit persoonsgegevens

-              Dienst Justis

-              CJIB

-              Raad Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming

-              Raad Kinderbescherming