Heeft de Zeeuwse kwekerij beslagleggingszaak plaats kunnen vinden door een advocaat die geen advocaat meer was. Had de deurwaarder zijn ministerie moeten weigeren.

23-04-2021 16:21

Moet een gerechtsdeurwaarder gaan "lopen" als hij kennis draagt dat de beslagtitel tot stand is gekomen in strijd met de wet in 2011

Kan een advocaat die zich als advocaat van het plateau heeft laten uitschrijven nadien nog gebruik maken van de diensten van de Orde/Deken/Raad van Toezicht . De e gedupeerde justitabele heeft  de zaak in Hoger Beroep bij Hof Amsterdam ingeleid. 

Wordt vervolgd  ...