Heeft rechtspraak een digitale toekomst of is digitaal procederen een historische vergissing? Wat zijn de gevolgen van een megahack ? Zijn de rechtspraak ict-systemen bestand tegen alle digitale aanvallen ?

12-10-2016 16:29

Een rechter was een van de sprekers op de jaarlijks terugkerende kennisdag op het gebied van ICT en recht, waarvoor honderden juridische professionals op

11 oktober 2016 bijeen kwamen in Utrecht en beantwoorde vragen over de digitale toekomst.

Zie: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Rechtspraak-beantwoordt-vragen-over-digitale-toekomst-op-PLEIT2016.aspx

 

Opm. EMLS:  Wat zijn de risico,s en de gevolgen van een megahack bij de Nederlandse rechtbanken en hoven ? EMLS komt binnenkort met een eerste 

opiniërende  bijdrage. Zie alvast de artikelen digitaal procederen op 

https://emls.webnode.nl/search/?text=digitaal+procederen&type=2

 

================================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 12 oktober 2016