Herstart Huis voor Klokkenluiders

15-12-2017 08:48

Het bestuur van het Huis voor Klokkenluiders vindt dat er een herstart van het Huis voor Klokkenluiders moet komen. Een andere werkwijze van het Huis is in het belang van klokkenluiders. Die herstart adviseert Maarten Ruys in zijn rapport dat hij in opdracht van het bestuur heeft geschreven. Het bestuur heeft besloten zelf die verantwoordelijkheid niet op zich te nemen.

 

“Het bestuur heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gevraagd zo snel mogelijk een interim-bestuur te benoemen”, aldus Edith Snoeij, waarnemend voorzitter van het Huis, “Wij nemen alle aanbevelingen uit het rapport Ruys over. Het zittende bestuur treedt daarom per 8 januari 2018 terug”.

 

Ruys constateert dat dit Huis voor Klokkenluiders, met al zijn huidige taken, bestaansrecht heeft, maar dat er wel aanpassingen in de inrichting en de werkwijze moeten komen. Het opgaan van meerdere organisaties in het Huis voor Klokkenluiders en de acute werkdruk vanaf de start hebben geleid tot ‘fusiepijn’. Ruys: “Er is weliswaar veel werk verzet in het Huis, maar het bestuur en de medewerkers hebben te weinig tijd geïnvesteerd om de fusie in goede banen te leiden en de werkprocessen in te richten. De in de wet benoemde scheiding tussen advies en onderzoek is in het hele Huis, inclusief het bestuur, doorgetrokken. Dat maakt integraal aansturen en besturen onmogelijk”.

 

Ruys concludeert dat het bestuur onvoldoende in staat is gebleken om tot een heldere en eenduidige visie over het Huis te komen. Er is verdeeldheid bij zowel bestuur als medewerkers. Bovendien ontbreekt bij de medewerkers daardoor draagvlak voor het bestuur als geheel. Ruys adviseert om een interim-bestuur verantwoordelijk te maken voor de herstart van het Huis voor Klokkenluiders 2.0. Verder doet hij aanbevelingen om de bestuurlijke inrichting en de werkwijze van het Huis aan te passen en het interim-bestuur het personeelsbestand te laten doorlichten, om vast te stellen of de medewerkers zich willen committeren aan het Huis voor Klokkenluiders 2.0. Het is de bedoeling dat een nieuw interim-bestuur op 8 januari 2018 aantreedt. Het Huis voor Klokkenluiders blijft gedurende de herstart open voor alle werkzaamheden.

 

Bron: Huis voor klokkenleuiders

https://huisvoorklokkenluiders.nl/nieuws/herstart-huis-klokkenluiders/

Zie ook: het bericht op mediareport.nl op

https://www.mediareport.nl/persrecht/14122017/bestuur-huis-voor-klokkenluiders-stapt-op-naar-aanleiding-van-kritisch-rapport/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bestuur-huis-voor-klokkenluiders-stapt-op-naar-aanleiding-van-kritisch-rapport

 

================================ 

EMLS 

Utrecht / Haaksbergen, 15 december 2017