Hervorming van het Belgische vennootschapsrecht.

25-07-2017 11:16

De  Belgische ministerraad keurde op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en houdende diverse bepalingen.

 

Het Belgische vennootschapsrecht van vandaag voldoet niet langer aan de noden van een modern ondernemingsklimaat en is bovendien complex en onsamenhangend. Het voorontwerp beoogt het Belgisch vennootschapsrecht grondig te hervormen. De ondernemingen krijgen een modern, aangepast en efficiënt wettelijk instrument aangeboden waardoor België een aantrekkelijke en competitieve vestigingsplaats voor ondernemingen zal worden.

 

Het voorontwerp beoogt het vennootschapsrecht te moderniseren via drie krachtlijnen:

een doorgedreven vereenvoudiging:

afschaffing van het onderscheid tussen burgerlijke en handelsdaden en tussen burgerlijke en handelsvennootschappen

nieuwe tweedeling tussen het vennootschaps- en het verenigingsrecht die in één enkel wetboek worden geïntegreerd

afschaffing van de publieke vennootschappen en beperking van de regels voorbehouden aan de genoteerde vennootschappen

beperking van het aantal vennootschapsvormen

beperking van het aantal strafbepalingen

een verregaande flexibilisering, maar met aandacht voor de belangen van derden, waaronder de schuldeisers

nieuwe rechtsregels die moeten helpen om het hoofd te bieden aan Europese

evoluties en nieuwe tendensen, zoals “mobielere” vennootschappen

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Belgische Raad van State.

 

Bron: FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

Wetstraat 161000 Brussel 

https://www.presscenter.org/