Het echte verhaal is nog niet verteld over de Enschedese vuurwerkramp, doch de gemeente Enschede stelt vandaag de vraag: Wat te doen met de relikwieën ramp.

12-06-2018 08:36

Wat moet er gebeuren met het erfgoedmateriaal dat herinnert aan de vuurwerkramp? De gemeente Enschede roept de hulp in van de bevolking. In containers en tijdelijke opslagruimten liggen duizenden voorwerpen. Het gaat om beschilderde schuttingdelen die om het rampgebied stonden, knuffels, foto’s, films, video’s, maquettes van de oude en nieuwe wijk, krantenknipsels, boeken, posters en bouwbordjes.

 

Bij de zware ontploffingen en heftige branden op zaterdag 13 mei 2000, in en rond de opslagruimte voor vuurwerk van S.E. Fireworks, werden 200 woningen verwoest, verloren 23 mensen het leven en raakten 950 personen gewond. Inmiddels is de wederopbouw van de getroffen wijk zo goed als afgerond. Van de 65 hectare grond is al bijna 90 procent herbouwd.

 

Advies

 

„In 2020 is het al weer twintig jaar geleden dat de ramp plaats vond. Het is nu dan ook een goed moment om een plan te maken, wat we met het erfgoed gaan doen”, zegt Hans van Agteren, wethouder van het stadsdeel Noord, waar de wijk Roombeek toe behoort. De gemeente heeft recent tal van organisaties (o.a. Historische Kring, musea, Huis van Verhalen) om advies gevraagd. „Graag willen we ook tips, advies en ideeën vanuit de bevolking en regio.”

 

Archief

 

De tijd begint te dringen. „We kunnen het opgeslagen erfgoed niet voortdurend van de ene opslagplaats naar de andere verslepen”, zegt projectmanager Rien Wilderink.  Een deel van de collectie kan afgevoerd worden. Vele kubieke meters rapporten, nota’s , folders zijn immers als opgeslagen in het gemeentearchief.

 

Publicaties

 

Eerdere pogingen om een deel van de collectie onder te brengen bij het Nederlands Architectuurinstituut, zijn op niets uitgelopen. De gemeente overweegt een groot deel van de verzamelde boeken en publicaties te schenken aan plaatselijke verenigingen. Metalen bordjes met ‘kavels te koop’ zou men kunnen aanbieden aan de kopers.

 

Textielindustrie

 

De Museumfabriek heeft toegezegd in het voorjaar 2020 een tijdelijke tentoonstelling te organiseren. Het museum ligt aan de rand van de getroffen wijk. „De vuurwerkramp was een historisch belangrijke gebeurtenis in het Grote verhaal van Enschede”, aldus museumdirecteur Arnoud Odding. „We zijn in het verleden vaker zwaar getroffen. Na het ineenstorten van de textielindustrie moest de stad ook weer overeind zien te komen.”

 

Expositie

 

Odding staat open voor een permanente expositie. „Dan moet het wel gaan over een drieluik van Roombeek van voor, tijdens en na de ramp.” Een goed plan, aanvullende financiering, digitalisering van verzameld materiaal en een scherpe selectie van het erfgoed zijn harde voorwaarden. „Je kunt niet alle knuffels en schuttingdelen exposeren. Misschien moeten we van de maquettes wel een legpuzzel maken.”

 

Beschilderde schuttingdelen, knuffels, kunstvoorwerpen, krantenknipsels, films, foto’s en boeken: wat moet er gebeuren met het verzamelde materiaal van de vuurwerkramp in Enschede?

Nauwkeurig wijst hij de onheilsplek aan. „Kijk, dat is de vuurwerkopslagruimte van S.E. Fireworks.” Rien Wilderink, senior projectmanager van de gemeente Enschede, geeft uitleg bij de grote maquette van de wijk Roombeek. Alle oorspronkelijke woningen, bedrijven, kantoren, winkels en straten zijn gedetailleerd weergegeven op de 5 bij 5 meter grote reconstructie van het gebied zoals dat er uitzag voor de vuurwerkramp van 13 mei 2000. Een tweede maquette toont hetzelfde gebied in de fase van de wederopbouw.

 

In het oude V & D-gebouw op de hoek van de Korte Hengelosestraat, waar het Werkplein was gevestigd, is een deel van het erfgoedmateriaal van de Enschedese vuurwerkramp opgeslagen. Eerder dienden ’t Menko, de voormalige spinnerij Oosterveld en een box in het Havengebied als tijdelijke opslagruimte. De vele schuttingplaten (met wanhoopskreten en vragen van geschokte bewoners) staan in een zeecontainer.

 

Uitgestald

 

De gemeente Enschede heeft een deel van de bewaard gebleven herinneringen uitgestald in het oude kantoorpand. Op twee kijkdagen hebben vertegenwoordigers van onder meer de musea, de historische sociëteit en andere plaatselijke verenigingen en belangenorganisaties een kijkje genomen. Judith Gruyters van de gemeente Enschede inventariseert alle reacties, tips en wensen die er leven.

 

Wat moet er nu gebeuren met alle spullen? Niet alles kan eeuwig bewaard worden. De gemeente speelt met de gedachte om de tientallen kilo’s papier (rapporten, nota’s en folders) af te voeren. Al deze documenten zijn namelijk al opgeslagen in het gemeentearchief. Boeken die niet nodig zijn voor een tentoonstelling of museumcollectie, zouden geschonken kunnen worden aan verenigingen.

 

Oproep

 

De Twentsche Courant Tubantia is door de gemeente benaderd om mee te denken. Om die reden doen we vandaag een oproep aan onze lezers. Hoe denkt u over dit onderwerp? Moet er een tijdelijke expositie komen, een permanente plek in een museum, wat kan er weggegooid worden, welke herinneringen en voorwerpen dienen beslist bewaard te blijven?

 

Bron: Tubantia.NL

https://www.tubantia.nl/enschede-e-o/enschede-zoekt-plek-voor-erfgoed-van-vuurwerkramp~ae5c7636/

https://www.tubantia.nl/enschede/wat-moet-er-gebeuren-met-erfgoedmateriaal-vuurwerkramp~a913e32e/  

 

==================== 

 

Opm. EMLS

Het echte verhaal is nog niet verteld over de Enschedese vuurwerkramp, doch de gemeente Enschede stelt vandaag de vraag: Wat te doen met de relikwieën ramp.  De nieuwe Enschedese gemeenteraad dient eerst de parlementaire enquête af te wachten.