Het EHRM gaf zijn eerste ‘advisory opinion’ gebaseerd op Protocol 16 EVRM dat op 1 augustus 2018 in werking is getreden.

31-05-2019 08:33

Het eerste verzoek om advies werd gedaan door de hoogste Franse rechtsinstantie.............

Wordt vervolgd.