Het EU-Hof van Justitie te Luxemburg behandelt een prejudiciële verwijzing in beginsel volgens de standaardprocedure.

04-03-2019 08:27

Echter als de zaak zich er voor leentnoopt dit tot een snellere afdoening en kan van deze procedure worden afgeweken. 

Binnenkort meer op deze site..........