Het Europees Openbaar Ministerie komt eraan: waakhond of papieren tijger?

07-05-2019 08:07

Op 1 augustus 2018 heeft de Europese Commissie bevestigd dat Nederland gaat deelnemen aan het Europees Openbaar Ministerie (EOM). Het EOM is een onafhankelijk vervolgingsorgaan dat, in het kort, bevoegd is om strafbare feiten die ten koste gaan van de EU-begroting te onderzoeken, vervolgen en voor de nationale strafrechter te brengen, een taak die tot dusver was voorbehouden aan de nationale vervolgingsautoriteiten (in Nederland het Openbaar Ministerie). Dit past in een trend waarbij de Unie, die historisch gezien indirect handhaaft, steeds vaker aan directe handhaving doet. Ook past het bij een Unie die steeds meer strafrechtelijke taken naar zich toetrekt: waar strafrechtelijke samenwerking tot het Verdrag van Lissabon nog behoorde tot de derde pijler, bestaan inmiddels meerdere Europeesrechtelijke strafrechtelijke agentschappen, waaronder Eurojust, Europol en OLAF. Er wordt ook wel gesproken van een europeanisering van het Nederlands strafrecht. De ambities van de Commissie voor het EOM strekken echter verder dan alleen het bestrijden van fraude.

 

Bron : BijzonderStrafrecht.NL

https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/het-europees-openbaar-ministerie-komt-eraan-waakhond-of-papieren-tijger

 

 

==========================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 7 mei 2019