HET Europees Parlement (EP) en de Raad van de Europese Unie heeft op 13 maart 2024 heeft de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht en tot vervanging van de Richtlijnen 2008/99/EG en 2009/123/EG goedgekeurd.

03-04-2024 08:09

HET Europees Parlement (EP) en de Raad van de Europese Unie heeft op 13 maart 2024 heeft ide bescherming van het milieu door middel van het strafrecht en tot vervanging van de Richtlijnen 2008/99/EG en 2009/123/EG goedgekeurd. Nederland krijgt net als de overige UU-Lidstaten 2 jaar de tijd om dit in de nationale wetgeving door te voeren.

 

Bron  : Data.Consilium.Europa.EU 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-82-2023-INIT/nl/pdf

 

Opm.:  Gast Annotator

================= 

De helft van de vlinders, bijen en veel vogels ziet men al niet meer in in het betonneerde en geasfalteerde en het versteende fijnstoffige Nederland waar het recht van wegkijkende bestuurders en het recht van de verkeerde verdienmodellen blijkbaar (?) .......

 

Wordt vervolgd ....