Het Grondwettelijk Hof (Constitutioneel Hof) in Brussel vernietigd de verplichting slimme meters in Brussel te accepteren

26-01-2021 16:05

Het Belgisch Grondwettelijk Hof vernietigt gedeeltelijk de ordonnantie die de uitrol van slimme meters in Brussel regelt, in zoverre zij elektrogevoelige personen niet voldoende beschermt.

 

In Nederland is ook veel verzet tegen plaatsing van slimme meters vanwege de 24 uur per dag onvrijwillige blootstelling aan elektromagnetische straling vanuit de meterkast doch Nederland heeft als enigste EU=Lidstaatland geen Grondwettelijk Hof/Constitutioneel Hof.

 

Het 64 blz.-tellende Arrest nr. 162/2020 is te lezen op: 

Const-Court.be

https://www.const-court.be/public/n/2020/2020-162n.pdf

 

Zie o.a. ook : 

 

[ ... ]