Het hof stelt een prejudiciële vraag aan de Hoge Raad over de betekenis en toepassing van artikel 140 derde lid Rv: Verstekvonnis of vonnis op tegenspraak? Verzet of appel?

23-03-2017 17:14