Het nieuwe art. 12 lid 2 Fw en cassatieberoep tegen (bekrachtiging) faillietverklaring

13-11-2019 10:08

[ ... ]