Het toezicht op de Nederlandse curator/advocaat.

24-03-2017 08:17

De beantwoording van de vraag of het instrumentarium voor de bestrijding van faillissementsfraude, zowel in civielrechtelijke als in strafrechtelijke zin, substantieel zal worden  versterkt van uit het wetgevingsprogramma Herijking van het faillissementsrecht welke onlangs (1) door de eerste Kamer is aangenomen dient mede te worden bepaald t.a.v. de wijze waarop het wettelijk toezicht door de RC / Deken op de werkzaamheden van de curator/advocaat plaatsvind. 

Curator en gelijktijdig advocaat zijn is niet te verenigen. Deken en gelijktijdig advocaat zijn evenmin ! Zit er in de Recofa en Advocatenwet systeemfouten?

(1)         https://emls.webnode.nl/news/herijking-van-het-nederlandse-faillissementsrecht/

Zie ook:  https://emls.webnode.nl/news/curator-en-gelijktijdig-advocaat-zijn-is-niet-te-verenigen-deken-en-gelijktijdig-advocaat-zijn-evenmin/

 

Binnenkort meer op deze site !

 

===============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 24 maart 2017