Het verzoek aan de Tweede Kamercommissie Justitie en Veiligheid om besloten gesprek inzake onderzoek naar de vuurwerkramp in Enschede in 2000 komt bij agendapunt 35 in de vergadering van 7 november 2018 aan de orde.

31-10-2018 14:07

Het verzoek werd ingediend door Tweedekamerlid Ronald van Raak mede namens twee andere kamerleden

De agenda is te lezen op :

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A02257

Het verzoek komt bij agendapunt 35 aan de orde.De inleiding van het verzoek geeft de navolgende tekst:

 

Beste Commissie,

Graag wil ik mede namens de leden Van der Staaij en Krol een verzoek doen voor een besloten gesprek met de heer Paul van Buitenen, naar aanleiding van

zijn onderzoek naar de vuurwerkwerkramp in Enschede in 2000.

https://www.rtvoost.nl/nieuws/301096/Vuurwerkramp-Enschede-kleine-20-jaarna-dato-nieuwe-ontwikkelingen

Met vriendelijke groet, Ronald van Raak

 

=============================== 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 31 oktober 2018