Het wetsvoorstel dat nodig is om de Netherlands Commercial Court (NCC) van start te kunnen laten gaan, is goedgekeurd door de Nederlandse ministerraad.

19-07-2017 12:27

Voor de inrichting van de NCC is een wetswijziging nodig, onder meer om het mogelijk te maken om in het Engels uitspraak te doen. Naar verluid is het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. De NCC, een bijzondere kamer van de Amsterdamse rechtbank en het gerechtshof Amsterdam, wordt opgericht om snel en deskundig in het Engels recht te kunnen spreken in internationale handelsgeschillen. Hier is behoefte aan bij het bedrijfsleven. 

Bron: Rechtspraak.nl  https://www.rechtspraak.nl/netherlands-commercial-court

 

=========================== 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 19 juli 2017