Hof van Discipline over toepasselijkheid Wwft m.b.t. beheer derdengelden afkomstig van buitenlandse partijen door advocaten

16-06-2022 10:04

Verweerder heeft tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld door een depotovereenkomst te ondertekenen op basis waarvan een groot bedrag op de derdengeldenrekening is beheerd ten behoeve van een procesfinanciering. Verweerder heeft miskend dat de Wwft van toepassing was en ten onrechte nagelaten een melding te doen in de zin van de Wwft. Verder heeft hij in strijd met de Voda het feitelijke beheer overgelaten aan een personeelslid, waardoor betalingen zonder grond daarvoor aan de verkeerde partij zijn gedaan en de financier ten onrechte niet is geïnformeerd over de betalingen (die in strijd met de depotovereenkomst waren).

 

Verweerder heeft ook in een andere zaak gebankierd op de derdengeldenrekening zonder de toestemming van betrokkenen vast te leggen. Ook hier heeft verweerder miskend dat de Wwft van toepassing was en ten onrechte geen melding gedaan.

 

Verder heeft hij zonder toestemming zijn declaraties verrekend met de derdengelden. Verweerder heeft in strijd met meerdere kernwaarden gehandeld (onafhankelijkheid, integriteit, deskundigheid).

 

Anders dan de Raad (schorsing 16 weken) legt het hof de maatregel van schrapping van het tableau op, omdat verweerder door zijn handelen het vertrouwen in de advocatuur in het algemeen heeft geschaad.

 

Bron : BijzonderStrafrecht.NL

https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/hof-van-discipline-over-toepasselijkheid-wwft-mbt-beheer-derdengelden-afkomstig-van-buitenlandse-partijen-door-advocaten

 

===========

Opm.: EMLS

Vreemd dat in eerste tuchtrechtsinstanie (RvD)  slechts 4 maand schorsing wordt opgelegd en in tweede tuchtrechtsinstantie (HvD) de betrokken advocaat word geschrapt van het advocatenplateau.