Hof van Justitie van de Europese Unie : PERSCOMMUNIQUÉ nr. 69/19

05-06-2019 07:52

Volgens advocaat-generaal Szpunar kan Facebook ertoe worden verplicht alle commentaar op te sporen en te identificeren die identiek is aan smadelijke

commentaar die onwettig is bevonden. Dat geldt ook voor commentaar die qua betekenis verwant is, mits hij van dezelfde gebruiker afkomstig is

In dit geval wordt de vraag of Facebook er ook toe kan worden verplicht de betrokken commentaar wereldwijd te verwijderen, niet door het aangevoerde 

Unierecht geregeld.

 

Bron: EU-Hof van Justitie te Luxemburg 04.06.2019

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-06/cp190069nl.pdf

 

 

===========================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 5 juni 2019